ติดต่อโฆษณา/ประกาศรับสมัครงาน
*
*
*
แบนเนอร์ ด้านบน (830 x 114 pixel) 3,000 บาท/เดือน
แบนเนอร์ ด้านซ้าย (210 x 175 pixel) 1,000 บาท/เดือน
โฆษณากลุ่ม แสดงส่วนด้านบนในหน้าแรก 1,000 บาท/เดือน
โฆษณากลุ่ม แสดงส่วนด้านบนในหมวดหลัก 500 บาท/เดือน
โฆษณากลุ่ม แสดงส่วนด้านบนในหมวดย่อย 500 บาท/เดือน
โฆษณากลุ่ม แสดงด้านล่างของหน้ากลุ่ม 1,000 บาท/เดือน
โฆษณา VIP (แสดงส่วนบนทุกหน้า แบบสุ่ม) 3,000 บาท/เดือน
โฆษณา ประกาศรับสมัครงาน 500 บาท/เดือน