เสาวลักษณ์ พึ่งกุศล
เพศ : หญิง
อายุ : 2019
จังหวัด : สุราษฎ์ธานี
Line ID : Casanowy17
Facebook : Yayoi Casanovy
Instagram : Yah_jung17