โชคชัย กิตติวีรวงศ์
เพศ : ชาย
อายุ : 31
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
Facebook : https://www.facebook.com/xis.kiss
Instagram : chokchai.kittiweerawong