จันทิมา
เพศ : หญิง
อายุ : 27
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์