จันทิมา
เพศ : หญิง
อายุ : 28
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์