ชาตไทย
เพศ : ชาย
จังหวัด : ปทุม
Line ID : 0842707529
Facebook : ปรางลี่
Instagram : ...
Twitter : ....