กฤษณะ ยิ่งโยงสัน
เพศ : ชาย
อายุ : 26
จังหวัด : สระบุรี
Facebook : PhanidaDangklang